Kallelse till extrastämma!

Styrelsen för BRF Bellevue i Göteborg kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 27 februari kl 18.00
Plats: Föreningslokalen, Fänriksgatan 6A
Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem.

Dagordning

  • Stämmans öppnande
  • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
  • Val av ordförande på stämman
  • Anmälan av ordförandens val av sekreterare
  • Fastställande av dagordningen
  • Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare
  • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
  • Föredragning av styrelsens förslag för tillbyggnad av balkonger på Fänriksgatan 6
  • Beslut med anledning av styrelsens förslag till balkongtillbyggnanden
  • Stämman avslutas

Stämman kallas för att ta ställning till styrelsens förslag om en balkongtillbyggnad på Fänriksgatan 6. Balkongtillbyggnaden kommer att ske i samband med fasadrenoveringen. Renoveringen förväntas ske under hösten 2020. Fasadrenoveringen är en del av underhållsplanen och berörs inte av detta beslut. Syftet med balkongtillbyggnaden är att tillgodose medlemmarnas önskemål samt att öka värdet på det totala beståndet.

Styrelsens förslag till beslut är att godkänna balkongtillbyggnad för dem bostadsrättsinnehavare som så önskar på egen bekostnad.
I de hyresrätter vi innehar bekostas tillbyggnaden av föreningen med senare justerad hyra.

Väl mött!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

This entry was posted in Föreningsinformation. Bookmark the permalink.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.