Rengöring och förbättring av våra dag/spillvattens-brunnar

Vi har sedan en tid tillbaka haft problem med att råttor tagit sig upp via dag/spillvatten-ledningar till källaren på Färniksgatan samt fasaden utanför. Nu har vi i samverkan med Anticimex lagt ut gift på olika platser och vi har tillfälligt blivit kvitt råttorna.

Nu återstår att grundligt felsöka samtliga dag/spillvatten ledningar på Färniksgatan och i det arbetet ingår
att spola rent olika brunnar.
I samband med detta kommer vi även genomföra spolning och rengöring av samtliga brunnar på våra andra fastigheter.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Kallelse till extrastämma!

Styrelsen för BRF Bellevue i Göteborg kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 27 februari kl 18.00
Plats: Föreningslokalen, Fänriksgatan 6A
Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem.

Dagordning

  • Stämmans öppnande
  • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
  • Val av ordförande på stämman
  • Anmälan av ordförandens val av sekreterare
  • Fastställande av dagordningen
  • Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare
  • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
  • Föredragning av styrelsens förslag för tillbyggnad av balkonger på Fänriksgatan 6
  • Beslut med anledning av styrelsens förslag till balkongtillbyggnanden
  • Stämman avslutas

Stämman kallas för att ta ställning till styrelsens förslag om en balkongtillbyggnad på Fänriksgatan 6. Balkongtillbyggnaden kommer att ske i samband med fasadrenoveringen. Renoveringen förväntas ske under hösten 2020. Fasadrenoveringen är en del av underhållsplanen och berörs inte av detta beslut. Syftet med balkongtillbyggnaden är att tillgodose medlemmarnas önskemål samt att öka värdet på det totala beståndet.

Styrelsens förslag till beslut är att godkänna balkongtillbyggnad för dem bostadsrättsinnehavare som så önskar på egen bekostnad.
I de hyresrätter vi innehar bekostas tillbyggnaden av föreningen med senare justerad hyra.

Väl mött!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Tillgång till container den 6 maj!

Den 6 maj kommer det en container på 20 kubik att placeras vid Fanjunkaregatan 2A tillsammans med en binge för elektronikskrot. I containern kan boende i Brf Bellevue i Göteborg slänga grovsopor. Containern kommer att finnas på platsen fram till 19.00.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Lust att medverka i styrelsearbetet?

Till årsmötet 2019 söker vi nya personer som är intresserad av styrelsearbete.

Vi vill hålla föreningen levande och förvalta fastigheterna/lägenheterna på ett ansvarsfullt sätt så att värdet står sig. Därför behöver vi fortsätta hitta bra folk och förnyad kompetens till styrelsen!

Är du ny i föreningen är du extra välkommen att höra av dig. Vi i valberedningen berättar gärna hur arbetet i styrelsen fungerar och vilka poster som behövs. OBS! Gäller även dig som har varit i föreningen länge.

Är du intresserad av att bidra till styrelsearbetet mejla: valberedningen@brfbellevue.se

Hör av dig så snart du kan!

Hälsningar från Valberedningen

Posted in Föreningsinformation | Tagged , , | Leave a comment

Renovering av entréer på Fanjunkaregatan 2

I måndags påbörjades renovering av entréer på Fanjunkaregatan som en del av fastighetsskötseln. Arbete kommer pågå under dagtid mellan åtta och fem och det kan medföra störande ljud.

Har du några frågor går det bra att kontakta styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen Brf Bellevue i Göteborg

Posted in Föreningsinformation | Tagged , , , , | Leave a comment

Ventilationskontroll på Lars Kaggsgatan 47

Informationslappen om ventilationskontrollen som delats ut på Lars Kaggsgatan 47 har det smugit in sig lite fel i texten. Det står Torsdagen 12/3 och det är fel dag men rätt datum. Det är imorgon på tisdagen, 12 mars som gäller.

Kan inte någon vara hemma och ta i mot så följ instruktionerna om var ni kan lämna in nycklarna.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Paraboler och kablar på Fänriksgatan 6

På Fänriksgatan 6 finns det par paraboler på taket som inte används och tillhörande kablar som styrelsen beslutat att plocka ner av säkerhetsskäl samt att de inte används.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Glad Lucia!

Hoppas att ni föreningen inte stressar ihjäl er i det sedvanliga julstöket. Vi i styrelsen vill önska er en riktigt god Lucia och hoppas att ni fått smaka på glögg, lussekatter och luciatåg. 

Vi vill uppmärksamma under dessa mörketider att ni har koll på era adventstakar. För vi alla vet hur mysigt det är med lite levande ljus i mörkret. 

Glad Lucia återigen!

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Uppsägning av Telia Fiber

Då Fänriksgatan äntligen är ansluten till Bahnhof-fiber har föreningen sagt upp det förlängda avtalet med Telia. 

Från och med den 2 januari avslutas alla tjänster ifrån Telia att avslutas. Om du fortfarande inte har sagt upp ditt avtal med Telia är det läge att säga upp. 

”…läge att säga upp. ”

Det går redan idag att ansluta sig till Bahnhoffiber även innan ditt avtal med Telia har avslutats. Du byter bara routern mot Bahnhofs och meddelar Janne, Alexander eller Benny att du vill börja med Bahnhof. För vi behöver koppla om anslutningen i huset för din lägenhet.

”…koppla om anslutningen i huset för din lägenhet.”

Önskas tillgång till tablå-tv går att skaffa via Sappa som är Bahnhofs samarbetspartner. Där kan du välja ett TV-utbud som passar dig och din plånbok.

”…tillgång till tablå-tv går att skaffa via Sappa…”

För att kontakta Janne, Alexander och Benny kan du skicka e-post till styrelse@brfbellevue.se.

Posted in Föreningsinformation | Tagged , , , , , | Leave a comment

Inkoppling av fiber på Fänriksgatan 6

Sedan den utlovade leveransdagen ifrån Bahnhof som var den 1:e maj 2018 har Bahnhof nu kommit fram till en lösning som gör att inkoppling av fiber kommer att ske idag runt elva tiden. 

Som ni alla vet var det tänkt att föreningen skulle ansluta sig till Bahnhof som internetleverantör från den förste maj i år. Installationen av fiber gick bra för våra fastigheter på Lars Kaggsgatan 47A-C (LK47) och Fanjunkaregatan 2A-H (FJG2), men när vi kom till Fänriksgatan 6A-C (FG6) upptäckte Bahnhof att de behövde dra fiber till fastigheten.

I och med den upptäckten började projekteringen för att kunna gräva ner svartfiber mellan LK47 och FG6. Veckorna började passera och att få grävningstillstånd verkade inte bli löst i närtid ställde föreningen krav på Bahnhof att installera en interim lösning. Det för att de boende skulle ha en rudimentär tillgång till internet för att kunna sköta sina bankärenden m.m. 

”…för de som ville ansluta sig igen till Telia…”

Samtidigt började styrelsen höra med Telia om det fanns någon möjlighet att förlänga avtalet med dem för fastigheten FG6. Telia ställde upp med fortsatt anslutning för de som ville ansluta sig igen till Telia tills installationen med Bahnhof löses. 

”…Skanova hade 45 dagars leveranstid…”

Nu verkar vi komma till en ände på leveransen ifrån Bahnhof då de efter samtal har beställt en nod ifrån Skanova och det första beskedet föreningen fick efter beställningen var att Skanova hade 45 dagars leveranstid.

”…kommer och installera fiberkopplingen på FG6 idag klockan elva…”

Nu hade vi tur att det gick betydligt snabbar och Bahnhof ringde på onsdagen och berättade att de kommer och installera fiberkopplingen på FG6 idag klockan elva. Då de flesta i styrelsen hade andra åtagande under dagen var det osäkert om vi skulle kunna ha någon på plats för att ge Bahnhof tillträde under fredagen.

Det löste det sig under Torsdagen och en medlem i föreningen har tagit på sig att hjälpa Bahnhof att få tillträde och installation kommer ske klockan 11

”…läge att säga upp abonnemanget med Telia…”

Information vi har fått ifrån Bahnhof är att de som har tecknat avtal med Telia kommer att fortsätta vara uppkopplade mot Telia. Det betyder att det är läge att säga upp abonnemanget med Telia och förbereda för inkoppling till Bahnhofs nät.

Posted in Föreningsinformation | Tagged , , , | Leave a comment