Information om fasadrenoveringen

Hej Boende på Fänriksgatan 6

Nedan finner ni information om byggnationen.

Ställning

Som ni ser så kommer ställning upp och det är såhär det kommer att se ut nu under byggnationen. De är snart på västra sidan och bygger upp ställningen. De kommer att vara färdiga under nästa eller nästkommande vecka.

Rivning

Som ni ser så har vi rivit en del av fasaden redan. Dom följer ställningsbyggarna och fortsätter runt samma varv. Iom att vi river fasaden så kommer vi plocka ner fasadbelysningen. Detta ersätter vi med temporär belysning vid portarna. De kommer att komma upp under nästa vecka.

Fasad

Under nästa vecka så kommer det hit en yrkesgrupp till och det är träarbetare som ska börja återmontera fasaden. Det kommer att börja lite smått nästa vecka. Och vi börjar på gaveln ovanför Caféet.

Vi tackar för visad hänsyn och tackar för förtroendet.

Vid frågor så hänvisar vi till Sustend AB.

Med Vänliga Hälsningar

Edvardsson Bygg AB

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Påminnelse balkongerna

Vi vill påminna om att fredag den 8 januari är sista dagen för att meddela om man vill ha en balkong(vån 2-3), fransk balkong/altan(vån 1). Detta gäller Fänriksgatan.

Om ni önskar något av ovanstående så behöver ni meddela erat namn och lägenhetsnummer till Jan Wikström på telefonnummer 0736-504459.

Mvh//

Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Uppdatering av fasadrenovering och balkongtillbyggnad

Efter genomgång av offerter har vi nu valt ett företag som skall genomföra fasadrenoveringen med balkongtillbyggnader på Fänriksgatan. Avtal kommer skrivas inom kort och arbetet kommer påbörjas i slutet av januari om allt går enligt plan. Boende på Fänriksgatan har fått prisuppgifter gällande balkonger/franska balkonger samt altaner. Är man intresserad av någon av dessa så ska man kontakta Jan Wikström i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på infobrevet som alla fick i sin brevlåda den 10 december.

Mer info gällande startdatum och hur processen kommer se ut kommer inom kort.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Uppdatering kring fasadrenovering med balkongtillbyggnad

Nu har vi kommit så långt med alla detaljer kring fasadrenoveringen, balkonger och terrasserna att förfrågningsunderlaget ska skickas ut. Det betyder att våra byggprojektledare kommer skicka ut förfrågan till olika entreprenörer som sedan svarar med ett kostnadsförslag. Den processen kommer starta inom kort. Vi kommer löpande uppdatera er med vidare information i hur processen fortlöper.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Sammanfattning från föreningsstämma samt uppdatering om balkonger

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för den något okonventionella föreningsstämman för 2019 som i år hölls utomhus.

På stämman togs beslut i att gå vidare med möjligheten till balkonger, samt att det ska vara tillåtet att bygga terrass på vån 1, för boenden på Fänriksgatan 6.

Styrelsen har tagit kontakt med byggprojektledaren som nu förbereder ett förfrågningsunderlag till olika entreprenörer som ska genomföra arbetet. Till er på Fänriksgatan 6 så är det viktigt att ni nu börjar fundera på om ni är intresserade av en balkong (vån 2-3) eller fransk balkong (vån 1, med möjlighet till terrass). Styrelsen kommer återkomma i frågan efter midsommar och då ta kontakt med varje lägenhetsinnehavare.

Vi i styrelsen vill även passa på att önska alla våra medlemmar en riktigt trevlig midsommar och sommar!

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Ordinarie föreningsstämma för 2019

Medlemmarna i Brf Bellevue kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

OBS! På denna stämma kommer det tas beslut rörande utbyggnad av balkonger på Fänriksgatan 6. Detta är ett stort beslut för föreningen och vi råder så många som möjligt att delta.

Mer information och detaljer kommer att ges på stämman, men en snabb sammanfattning är:

 • Utbyggnad av balkong kommer att erbjudas till de boenden på Fänriksgatan 6 där det finns byggnadsteknisk möjlighet.
 • Respektive boende väljer själv om dom önskar delta i utbyggnaden
 • Alla kostnader för balkong bekostas av respektive boende, det är alltså ingenting som föreningen eller övriga boenden bekostar.
 • Ritning på förslaget finns här: Balkonger Fänriksgatan

Till denna stämma har det även inkommit en motion rörande utbyggnaden av balkongerna, denna finns här: Motion till föreningsstämma

Årsredovisningen finns här: Årsredovisning 2019

OBS! På grund av det rådande läget med COVID-19 så kommer stämman att hållas utomhus i år, på gräsytan bakom Fänriksgatan 6.

Tid: Onsdagen den 10 juni 2020, kl 19.00

Plats: Gräsytan bakom Fänriksgatan 6

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

KÄLLARARBETE PÅ FÄNRIKSGATAN UNDER VECKA 20

Nästa vecka (20) kommer en firma att koppla bort två golvbrunnar i källaren på Fänriksgatan.
Detta är en del i arbetet med att hålla råttorna borta. Dom kommer att behöva bila upp golvet vilket kommer föra en del oväsen.
Arbetet kan börja vid 8 på morgonen och pågår sammanlagt i ca 2 dagar.

/Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Uppdatering kring fasadrenovering med eventuell balkongtillbyggnad på Fänriksgatan 6.

Vi genomförde extra stämman gällande balkongtillbyggnad i samband med
fasadrenoveringen på Fänriksgatan. På stämman beslutade vi att utreda vidare
vilka alternativ vi skulle kunna erbjuda de boende på vån 1.

Styrelsen har nu beslutat att gå vidare med Franska Balkonger på vån 1 och
arkitekten har fått till uppgift att rita upp balkongerna och sedan skicka in
underlaget för bygglov.

Det slutgiltiga beslutet kring balkongerna kommer tas på ordinarie årsstämma
och förhoppningsvis är bygglovet för de franska balkongerna klart till dess.

Hoppas ni får en glad påsk!

// Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Rengöring och förbättring av våra dag/spillvattens-brunnar

Vi har sedan en tid tillbaka haft problem med att råttor tagit sig upp via dag/spillvatten-ledningar till källaren på Färniksgatan samt fasaden utanför. Nu har vi i samverkan med Anticimex lagt ut gift på olika platser och vi har tillfälligt blivit kvitt råttorna.

Nu återstår att grundligt felsöka samtliga dag/spillvatten ledningar på Färniksgatan och i det arbetet ingår
att spola rent olika brunnar.
I samband med detta kommer vi även genomföra spolning och rengöring av samtliga brunnar på våra andra fastigheter.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Kallelse till extrastämma!

Styrelsen för BRF Bellevue i Göteborg kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 27 februari kl 18.00
Plats: Föreningslokalen, Fänriksgatan 6A
Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem.

Dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 • Val av ordförande på stämman
 • Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare
 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • Föredragning av styrelsens förslag för tillbyggnad av balkonger på Fänriksgatan 6
 • Beslut med anledning av styrelsens förslag till balkongtillbyggnanden
 • Stämman avslutas

Stämman kallas för att ta ställning till styrelsens förslag om en balkongtillbyggnad på Fänriksgatan 6. Balkongtillbyggnaden kommer att ske i samband med fasadrenoveringen. Renoveringen förväntas ske under hösten 2020. Fasadrenoveringen är en del av underhållsplanen och berörs inte av detta beslut. Syftet med balkongtillbyggnaden är att tillgodose medlemmarnas önskemål samt att öka värdet på det totala beståndet.

Styrelsens förslag till beslut är att godkänna balkongtillbyggnad för dem bostadsrättsinnehavare som så önskar på egen bekostnad.
I de hyresrätter vi innehar bekostas tillbyggnaden av föreningen med senare justerad hyra.

Väl mött!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment