Category Archives: Föreningsinformation

Påminnelse balkongerna

Vi vill påminna om att fredag den 8 januari är sista dagen för att meddela om man vill ha en balkong(vån 2-3), fransk balkong/altan(vån 1). Detta gäller Fänriksgatan. Om ni önskar något av ovanstående så behöver ni meddela erat namn … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Uppdatering av fasadrenovering och balkongtillbyggnad

Efter genomgång av offerter har vi nu valt ett företag som skall genomföra fasadrenoveringen med balkongtillbyggnader på Fänriksgatan. Avtal kommer skrivas inom kort och arbetet kommer påbörjas i slutet av januari om allt går enligt plan. Boende på Fänriksgatan har … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Uppdatering kring fasadrenovering med balkongtillbyggnad

Nu har vi kommit så långt med alla detaljer kring fasadrenoveringen, balkonger och terrasserna att förfrågningsunderlaget ska skickas ut. Det betyder att våra byggprojektledare kommer skicka ut förfrågan till olika entreprenörer som sedan svarar med ett kostnadsförslag. Den processen kommer starta … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Sammanfattning från föreningsstämma samt uppdatering om balkonger

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för den något okonventionella föreningsstämman för 2019 som i år hölls utomhus. På stämman togs beslut i att gå vidare med möjligheten till balkonger, samt att det ska vara tillåtet att bygga terrass på vån … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Ordinarie föreningsstämma för 2019

Medlemmarna i Brf Bellevue kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. OBS! På denna stämma kommer det tas beslut rörande utbyggnad av balkonger på Fänriksgatan 6. Detta är ett stort beslut för föreningen och vi råder så många som möjligt att delta. … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

KÄLLARARBETE PÅ FÄNRIKSGATAN UNDER VECKA 20

Nästa vecka (20) kommer en firma att koppla bort två golvbrunnar i källaren på Fänriksgatan. Detta är en del i arbetet med att hålla råttorna borta. Dom kommer att behöva bila upp golvet vilket kommer föra en del oväsen. Arbetet … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Uppdatering kring fasadrenovering med eventuell balkongtillbyggnad på Fänriksgatan 6.

Vi genomförde extra stämman gällande balkongtillbyggnad i samband med fasadrenoveringen på Fänriksgatan. På stämman beslutade vi att utreda vidare vilka alternativ vi skulle kunna erbjuda de boende på vån 1. Styrelsen har nu beslutat att gå vidare med Franska Balkonger … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Rengöring och förbättring av våra dag/spillvattens-brunnar

Vi har sedan en tid tillbaka haft problem med att råttor tagit sig upp via dag/spillvatten-ledningar till källaren på Färniksgatan samt fasaden utanför. Nu har vi i samverkan med Anticimex lagt ut gift på olika platser och vi har tillfälligt … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Kallelse till extrastämma!

Styrelsen för BRF Bellevue i Göteborg kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma Tid: Torsdagen den 27 februari kl 18.00Plats: Föreningslokalen, Fänriksgatan 6AObservera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem. Dagordning Stämmans öppnande Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Tillgång till container den 6 maj!

Den 6 maj kommer det en container på 20 kubik att placeras vid Fanjunkaregatan 2A tillsammans med en binge för elektronikskrot. I containern kan boende i Brf Bellevue i Göteborg slänga grovsopor. Containern kommer att finnas på platsen fram till … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment