Tag Archives: valberedeningen

Lust att medverka i styrelsearbetet?

Till årsmötet 2019 söker vi nya personer som är intresserad av styrelsearbete. Vi vill hålla föreningen levande och förvalta fastigheterna/lägenheterna på ett ansvarsfullt sätt så att värdet står sig. Därför behöver vi fortsätta hitta bra folk och förnyad kompetens till … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Tagged , , | Leave a comment