Author Archives: christianf

Justering av avgiften för bostadsrätter

Styrelsen har beslutat om höja årsavgiften för alla bostadsrätter med 2.5 % från och med 2019-01-01. Detta är en normal årlig justering då föreningens ekonomi nu ligger i balans.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Mer information om byte av internetleverantör

Nedan följer mer information om byte av internetleverantör till Bahnhof. Det har tyvärr varit en del leveransproblem pga olika underleverantörer hos Bahnhof. Vi har fått det bekräftat att Fanjunkaregatan och Lars Kaggsgatan kommer att vara klara till 1a maj när … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Påminnelse om kollektiv internet och ny förvaltare

Styrelsen vill härmed påminna om att Brf Bellevue har tecknat avtal med Bahnhof om att leverera kollektiv internet (dvs det ingår i månadsavgiften) till alla bostadsrätter från och med 2018-05-01. Dagens kollektiva digital-TV från Telia kommer att tas bort, och … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Brf Bellevue byter förvaltare

Som många boenden säkert har märkt så har föreningens nuvarande förvaltare Primär brustit i sitt uppdrag som föreningens förvaltare. Styrelsen har därför sagt upp avtalet med Primär och istället tecknat nytt förvaltningsavtal med Bredablick Förvaltning. Bytet kommer att ske 2018-04-01. … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Översvämning i källarutrymmen

På grund av det kraftiga regnet under eftermiddagen är det översvämmning i källarutrymmena på alla fastigheter. Förrådsutrymmena på Fanjunkaregatan och Fänriksgatan är än så länge torra, men delar av förrådsutrymmena på Lars Kaggsgatan står i vatten. Vi har felanmält detta … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Brf Bellevue byter internetleverantör till Bahnhof

Styrelsen kan med glädje informera om att Brf Bellevue har tecknat ett avtal med Bahnhof om att leverera kollektiv internet (dvs det ingår i månadsavgiften) på 1000/1000 Mbit/s till alla boenden. Detta kommer att ersätta dagens kollektiva digital-TV från Telia, … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Bilpool hos Brf Bellevue

Då det under en längre tid har varit brist på parkeringsplatser i föreningen har styrelsen undersökt alternativa lösningar. Föreningen hade nyligen ett informationsmöte; då togs frågan upp om en så kallad bilpool där man skulle kunna hyra bil under några … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Informationsmöte om källarrenovering

Obs! Följande gäller samtliga boenden, både hyresrätter och bostadsrätter! Boenden i BRF Bellevue i Göteborg kallas härmed om ett informationsmöte rörande en kommande källarrenovering. Tid: Onsdagen den 1 mars 2017, kl 19.00 Plats: Föreningslokalen, Fänriksgatan 6A Föreningen hade en stämma … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Sammanfattning av extra föreningsstämma

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för en bra föreningsstämma tidigare ikväll. Nedan följer en sammanfattning av stämman för de som ej kunde delta. Genomgång och omröstning av förslag till utökning och renovering av förråd samt lägenhetskonvertering av vindar Efter att … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Bellevue i Göteborg kallas härmed till extra föreningsstämma. Tid: Onsdagen den 20 april 2016, kl 19.00 Plats: Föreningslokalen, Fänriksgatan 6A Fika finns från kl 18:30 om du meddelar deltagande i förväg per mail till fredriksson@brfbellevue.se. Dagordning: a) … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment