Category Archives: Föreningsinformation

KÄLLARARBETE PÅ FÄNRIKSGATAN UNDER VECKA 20

Nästa vecka (20) kommer en firma att koppla bort två golvbrunnar i källaren på Fänriksgatan. Detta är en del i arbetet med att hålla råttorna borta. Dom kommer att behöva bila upp golvet vilket kommer föra en del oväsen. Arbetet … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Uppdatering kring fasadrenovering med eventuell balkongtillbyggnad på Fänriksgatan 6.

Vi genomförde extra stämman gällande balkongtillbyggnad i samband med fasadrenoveringen på Fänriksgatan. På stämman beslutade vi att utreda vidare vilka alternativ vi skulle kunna erbjuda de boende på vån 1. Styrelsen har nu beslutat att gå vidare med Franska Balkonger … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Rengöring och förbättring av våra dag/spillvattens-brunnar

Vi har sedan en tid tillbaka haft problem med att råttor tagit sig upp via dag/spillvatten-ledningar till källaren på Färniksgatan samt fasaden utanför. Nu har vi i samverkan med Anticimex lagt ut gift på olika platser och vi har tillfälligt … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Kallelse till extrastämma!

Styrelsen för BRF Bellevue i Göteborg kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma Tid: Torsdagen den 27 februari kl 18.00Plats: Föreningslokalen, Fänriksgatan 6AObservera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem. Dagordning Stämmans öppnande Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Tillgång till container den 6 maj!

Den 6 maj kommer det en container på 20 kubik att placeras vid Fanjunkaregatan 2A tillsammans med en binge för elektronikskrot. I containern kan boende i Brf Bellevue i Göteborg slänga grovsopor. Containern kommer att finnas på platsen fram till … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Lust att medverka i styrelsearbetet?

Till årsmötet 2019 söker vi nya personer som är intresserad av styrelsearbete. Vi vill hålla föreningen levande och förvalta fastigheterna/lägenheterna på ett ansvarsfullt sätt så att värdet står sig. Därför behöver vi fortsätta hitta bra folk och förnyad kompetens till … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Tagged , , | Leave a comment

Renovering av entréer på Fanjunkaregatan 2

I måndags påbörjades renovering av entréer på Fanjunkaregatan som en del av fastighetsskötseln. Arbete kommer pågå under dagtid mellan åtta och fem och det kan medföra störande ljud. Har du några frågor går det bra att kontakta styrelsen. HälsningarStyrelsen Brf … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Tagged , , , , | Leave a comment

Ventilationskontroll på Lars Kaggsgatan 47

Informationslappen om ventilationskontrollen som delats ut på Lars Kaggsgatan 47 har det smugit in sig lite fel i texten. Det står Torsdagen 12/3 och det är fel dag men rätt datum. Det är imorgon på tisdagen, 12 mars som gäller. … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Paraboler och kablar på Fänriksgatan 6

På Fänriksgatan 6 finns det par paraboler på taket som inte används och tillhörande kablar som styrelsen beslutat att plocka ner av säkerhetsskäl samt att de inte används.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Glad Lucia!

Hoppas att ni föreningen inte stressar ihjäl er i det sedvanliga julstöket. Vi i styrelsen vill önska er en riktigt god Lucia och hoppas att ni fått smaka på glögg, lussekatter och luciatåg.  Vi vill uppmärksamma under dessa mörketider att … Continue reading

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment