Inte hunnit att hämta en router?

Om du ännu inte har hunnit med att hämta en router behöver du som boende inte vara orolig. Kontakta någon ur styrelsen och du kommer få hjälp med att hämta ut en ny router.

Om du kan vänta kommer du ha möjlighet under 1 maj komma till föreningslokalen runt fem tiden på eftermiddagen då det finns bemanning för utlämning av routrar.

För er som inte vet var föreningslokalen är så är det till Fänriksgatan 6A som ni skall komma.

Posted in Allmänt | Tagged , , | Leave a comment

Bahnhof och uppkoppling och routrar

Idag söndag kan du som boende hämta router för Bahnhof i föreningslokalen klockan två på eftermiddagen. Det kommer troligen ytterligare ett tillfälle på måndag mellan sex och sju.

På måndag kommer tekniker ifrån Bahnhof och ansluter fastigheterna på Fanjunkaregatan 2 och Lars Kaggsgatan 47.

Tyvärr har det blivit förseningar när det gäller inkoppling av fastigheten på Fänriksgatan 6. Där väntar Bahnhof på bygglov för att kunna gräva på kommunal mark för fiber anslutning. Under tiden vi väntar på det kommer Bahnhof sätta upp ett tillfällig lösning som boende på Fänriksgatan 6 kan koppla upp sig på. Dock kommer den inte vara tillräcklig för digital-tv-anslutning, utan den kommer var tillräcklig för att utföra sina daglig bankärenden och surfa. Mer information kommer när vi vet mer om hur det skall fungera och att vi snart kan få en tidsram för inkoppling.

Posted in Föreningsinformation | Tagged , , , | Leave a comment

Mer information om byte av internetleverantör

Nedan följer mer information om byte av internetleverantör till Bahnhof.

Det har tyvärr varit en del leveransproblem pga olika underleverantörer hos Bahnhof. Vi har fått det bekräftat att Fanjunkaregatan och Lars Kaggsgatan kommer att vara klara till 1a maj när Telia kopplar bort sitt nät, men vi har inte fått ett bekräftat datum för Fänriksgatan. Detta innebär att installationen på Fänriksgatan kan komma att bli försenad. Vi återkommer samma sekund som vi får mer information om detta.

Boenden kommer att behöva göra följande:

All utrustning (router, switch, digitalbox) från Telia ska kopplas bort. Varje boenden kommer inom kort att kunna hämta ut en ny router från Bahnhof genom att kontakta någon i styrelsen. Obs! Vi har inte tagit emot dessa ännu, ytterligare information kommer läggas ut när routrar kan hämtas.

Efter inkoppling av routern så behöver man registrera sig hos Bahnhof. Detta görs genom att öppna en webläsare på en dator eller telefon som är inkopplad på routerns Wi-Fi. Efter detta är internet igång

För hjälp med detta, kontakta Bahnhofs kundservice på 010-510 00 00.

För boenden som vill beställa digital-TV så har Bahnhof ett samarbete med leverantören Sappa. Varje boenden behöver själv ringa till Sappas kundservice på 0774-444 744 och beställa digitalbox och kanaler. Det ska räcka med att säga att det är Bahnhof som är nätleverantör, samt sin adress. Detta kan göras från och med imorgon/måndag.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Påminnelse om kollektiv internet och ny förvaltare

Styrelsen vill härmed påminna om att Brf Bellevue har tecknat avtal med Bahnhof om att leverera kollektiv internet (dvs det ingår i månadsavgiften) till alla bostadsrätter från och med 2018-05-01.

Dagens kollektiva digital-TV från Telia kommer att tas bort, och vi vill härmed uppmana alla boenden att säga upp eventuella avtal med Telia snarast. Det kommer inte vara möjligt att ha kvar någon tjänst via Telia efter 2018-05-01.

Bahnhof erbjuder en likvärdig digital-TV som Telia men detta måste tecknas av varje medlem på egen hand efter bytet. Anledningen till bytet är att spara pengar för medlemmar då majoriteten idag betalar ca 300-400 kr/månad för internet via Telia. Digital-TV används däremot av mycket färre varför kollektiv internet (även om man själv köper till egen digital-TV) kommer att spara pengar för nästan alla.

Mer information om bytet kommer inom kort.

Vi vill också påminna om att Brf Bellevue byter förvaltare till Bredablick Förvaltning. Detta sker 2018-04-01, och alla frågor och felanmälningar ska därefter skickas till Bredablick. Se separat anslag i trappuppgångar för mer information.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Var enskilds ansvar både inom och utomhus

Madrass placerad utanför sopstation.

Det händer ibland att det placeras saker vid våra sopstationer som inte hör hemma på platsen. Oftast är anledningen till att det slängs saker som är den enskildes ansvar ren lathet och tron på att det kommer att försvinna på ett automagiskt vis. Kan direkt ta den villfarseln ifrån dig som läsare och berätta att det är föreningen som i slutändan bekostar bortforsling av skräpet det för att en önskan om att ha en trevlig miljö samt att den sanitära olägenhet som kan uppstå kring okontrollerad nedskräpning.

Vad varje medlem i föreningen har som skyldighet enligt med stadgarna paragraf 34 och avsnittet ”sundhet, ordning och skick” är:

”Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. ”

Med det är det min förhoppning att vi alla tar vårt ansvar och ser till att vi har en trevlig utemiljö och forslar bort skräp som inte är hushållsopor eller kompost.

Om man inte har egen bil eller möjlighet att forsla bort avfallet själv erbjuder Göteborgs Stad bortforsling av elektronik och vitvaror för en avgift. Besök gärna hemsidan för Göteborgs Stad för mer information.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Brf Bellevue byter förvaltare

Som många boenden säkert har märkt så har föreningens nuvarande förvaltare Primär brustit i sitt uppdrag som föreningens förvaltare. Styrelsen har därför sagt upp avtalet med Primär och istället tecknat nytt förvaltningsavtal med Bredablick Förvaltning.

Bytet kommer att ske 2018-04-01. Mer information kommer framöver.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Översvämning i källarutrymmen

På grund av det kraftiga regnet under eftermiddagen är det översvämmning i källarutrymmena på alla fastigheter. Förrådsutrymmena på Fanjunkaregatan och Fänriksgatan är än så länge torra, men delar av förrådsutrymmena på Lars Kaggsgatan står i vatten.
Vi har felanmält detta till jouren och hoppas på en snabb åtgärd, men vi vill uppmana alla boenden att hålla kolla på sina förrådsutrymmen allt eftersom regnet ännu inte har avtagit.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Årsredovisningen för 2016

Nu finns föreningens årsredovisning tillgänglig på hemsidan. Hämta och läs den inför vårt kommande årsmöte.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Brf Bellevue byter internetleverantör till Bahnhof

Styrelsen kan med glädje informera om att Brf Bellevue har tecknat ett avtal med Bahnhof om att leverera kollektiv internet (dvs det ingår i månadsavgiften) på 1000/1000 Mbit/s till alla boenden.

Detta kommer att ersätta dagens kollektiva digital-TV från Telia, som alltså kommer att tas bort.
Bahnhof erbjuder likvärdig som digital-TV som Telia men detta måste tecknas av varje boende på egen hand.

Anledningen till bytet är att spara pengar för boenden då majoriteten idag betalar ca 300-400 kr/månad för internet via Telia. Digital-TV används däremot av mycket färre varför kollektiv internet (även om man själv köper till egen digital-TV) kommer att spara pengar för nästan alla.
Kostnaden för föreningen är likvärdig, och ingen förändring av avgiften behöver/kommer att ske.

Bytet kommer att ske 2018-05-01, men vi vill meddela detta i god tid och uppmana alla boenden att inte teckna bindningstid med Telia som sträcker sig längre än detta datum.

Mer information kommer framöver.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment

Bilpool hos Brf Bellevue

Då det under en längre tid har varit brist på parkeringsplatser i föreningen har styrelsen undersökt alternativa lösningar.

Föreningen hade nyligen ett informationsmöte; då togs frågan upp om en så kallad bilpool där man skulle kunna hyra bil under några få timmar (exempelvis för att åka och handla). Inga starka åsikter för eller emot detta förslag kom då fram, men en boende har därefter erbjudit sig att låna ut sin parkeringsplats för detta ändamål.

Styrelsen har därför beslutat att utvärdera detta förslag och hyra ut parkeringsplatsen till företaget Sunfleet (www.sunfleet.se) under en prövotid på 1 år.

Sunfleet kommer att sätta upp en bilpool på parkeringsplatsen och sköta om all bokning, kostnader, administration etc; föreningen hyr endast ut parkeringsplatsen.

Bilpoolen kommer att kallas för Kanongränden hos Sunfleet, och ligger vid Bellevue Café, parkeringsplats nummer 4. Det kommer att gå att boka i bilpoolen från 2017-04-17 idag!

Sunfleet erbjuder även en introduktionsrabatt till alla boenden i föreningen, se separat anslag i trappuppgångarna eller kontakta styrelsen.

Efter prövoperioden kommer vi att utvärdera om parkeringsplatsen ska vara kvar som bilpool eller återgå till boendekön.

Posted in Föreningsinformation | Leave a comment