Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Bellevue i Göteborg kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 20 april 2016, kl 19.00
Plats: Föreningslokalen, Fänriksgatan 6A

Fika finns från kl 18:30 om du meddelar deltagande i förväg per mail till fredriksson@brfbellevue.se.

Dagordning:

a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e) Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet
f) Val av rösträknare
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h) Genomgång och omröstning av förslag till utökning och renovering av förråd samt lägenhetskonvertering av vindar
i) Genomgång och omröstning av förslag till nya stadgar
j) Stämmans avslutande

Stämman kallas för att ta ställning till förslag om att renovera förråd och konvertera lediga vindar till lägenheter, samt till förslag till ändring av stadgar.

Behov av ändring av stadgarna har uppstått på grund av ändring av redovisningsprincip. I samband med detta har styrelsen även gjort en översyn av stadgarna för att förtydliga och bättre anpassa dom till föreningens behov.

Förslaget till nya stadgar, de nuvarande stadgarna samt en jämförelse över de nuvarande och föreslagna ändringarna går att att läsa nedan. Jämförelsen visar de ändrade styckena ett per sida; först i sin nuvarande form, sen den föreslagna ändringen, och med ändringen understruken.

This entry was posted in Föreningsinformation. Bookmark the permalink.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.