Sammanfattning av extra föreningsstämma

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för en bra föreningsstämma tidigare ikväll. Nedan följer en sammanfattning av stämman för de som ej kunde delta.

Genomgång och omröstning av förslag till utökning och renovering av förråd samt lägenhetskonvertering av vindar
Efter att många intressanta åsikter och tankar lyfts så föreslogs att bygga ut, renovera och organisera om befintliga förråd och källargångar, samt att ta fram projektplan till upplåtelse av vindar och presentera detta till omröstning på en framtida stämma. Detta förslag röstades igenom med en enhetlig majoritet. Det som händer härnäst är följande:

  1. Styrelsen tar fram en plan för arbetet med förråd och källargångar.
  2. Då detta arbete kommer att innebära en ”väsentlig förändring” enligt våra stadgar, så kommer varje medlem att efterfrågas efter sitt medgivande eller nekande.
  3. Om inte alla medlemmar lämnar sitt medgivande kommer frågan att läggas vidare till hyresnämnden för att utvärdera om beslutet ska godkännas eller avslås.
  4. Om hyresnämnden ger sitt godkännande påbörjas arbetet med förråd och källargångar.
  5. Projektplan för upplåtelse av vindar samlas in från intressenter (byggentrepenörer och boenden).
  6. Styrelsen kallar till stämma för beslut om projektplan och upplåtelse av vindar.

Genomgång och omröstning av förslag till nya stadgar
De föreslagna ändringarna röstades igenom med en enhetlig majoritet. Det som händer härnäst är följande:

  1. Förslaget kommer att gå vidare till en andra omröstning på nästa ordinarie stämma.
  2. Om förslaget röstas igenom med 2/3 majoritet så kommer de nya stadgarna att antas.

Vi vill igen presentera förslaget till nya stadgar, de nuvarande stadgarna samt en jämförelse mellan de nuvarande och föreslagna ändringarna. Jämförelsen visar de ändrade styckena ett per sida; först i sin nuvarande form, sen det föreslagna nya stycket med förändringen understruken.

This entry was posted in Föreningsinformation. Bookmark the permalink.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.