Informationsmöte om källarrenovering

Obs! Följande gäller samtliga boenden, både hyresrätter och bostadsrätter!

Boenden i BRF Bellevue i Göteborg kallas härmed om ett informationsmöte rörande en kommande källarrenovering.

Tid: Onsdagen den 1 mars 2017, kl 19.00
Plats: Föreningslokalen, Fänriksgatan 6A

Föreningen hade en stämma i april 2016 där det beslutades att förråden och källargångarna i alla fastigheter skulle renoveras och byggas om.

Styrelsen har sedan dess jobbat med att ta fram ett preliminärt förslag på hur man bäst kan göra detta. Detta förslag och ytterligare information finns nu att tillgå nedan.

Styrelsen kallar nu alla boenden till ett informationsmöte där alla är välkomna att komma med frågor eller åsikter. Mötet är valfritt och inga beslut kommer att fattas. Efter informationsmötet kommer en slutgiltigt plan att presenteras, och alla boenden kommer att få lämna sitt godkännande eller nekande till denna plan.

Förslag till källarrenovering

>>> Ritning för Fanjunkaregatan <<<
>>> Ritning för Fänriksgatan <<<
>>> Ritning för Lars-Kaggsgatan <<<

Varje förråd är markerat med en bokstav samt siffra över vilken uppgång samt storleken på lägenheten som förrådet kommer tillhöra.

Särskild fokus har legat på att få fram en lösning som innebär att:
• Alla lägenheter får ett förråd i källaren i sin egna eller i en intilliggande trappuppgång.
• Storleken på förråden är i relation till storleken på respektive lägenhet (större lägenheter för större förråd osv).
• Samtliga förråd är större än vad ”branschpraxis” föreskriver.
• Förråden ska vara säkra (då det har rapporterats inbrott).

I samband med detta kommer även källargångarna att renoveras genom bland annat:
• Laga och måla om alla golv, tak och väggar.
• Byta/måla om/ta bort dörrar i källare för att göra passage enklare.
• Byta belysning till rörelseaktiverade (och mycket ljusstarkare) lampor.
• Göra passager och dörrar till cykelrum bredare.
• Renovera och förstora nuvarande torkrum.
• Upplåta nuvarande skyddsrum på Fanjunkaregatan som lokaler för uthyrning för att stärka föreningens ekonomi.

Några frågor och svar

– Vad händer med vindsförråden som finns idag?
Alla förråd kommer att samlas i källaren. De boende som har vindsförråd idag kommer istället att få förråd i källaren.

– Varför tas vindsförråden bort?
Det finns flera anledningar till detta, men den främsta anledningen är att vindarna är ett väldigt värdefullt utrymme och det är en förlust för föreningen att bara använda detta till förråd. Genom att frigöra detta utrymme öppnar vi upp möjligheten att göra någonting annat som kan gynna föreningen och dess boende mera.

– Vad kommer att göras med vindarna istället?
Detta är inte bestämt ännu och vi undersöker vilka möjligheter som finns. Mer information och beslut om detta kommer att tas på en framtida föreningsstämma. Har du ett förslag? Vänligen hör av dig till styrelsen!

– Vad kommer det att bli för förråd?
Vilken modell kommer att beslutas av entreprenören som utför arbetet, men det kommer att bli någon form av inbrottssäkra stålgrindar. För exempel kan man Googla på ”troax förråd”.

– Vad blir kostnaden och hur ska detta finansieras?
De offerter styrelsen har samlat in visar på en kostnad för arbetet på ca 800 000-1 000 000 kr. Föreningen har en betydande mängd pengar från tidigare besparingar och lägenhetsförsäljningar, som kommer att användas för att betala detta. Inga nya lån kommer att tas.

– När kommer detta att ske?
Styrelsen vill genomföra detta så snart som möjligt. Våran förhoppning är att det kan ske i mitten av 2017.

– Hur kommer renoveringen att gå till?
Renoveringen av förråden kommer att uföras i följande etapper
1. Boendes förråd som finns i källarna idag kommer att temporärt flyttas till ledigt utrymme på vindarna.
2. Källargångar och förrådsutrymmen kommer att renoveras.
3. Boendes förråd flyttas från vindarna (tillbaka) ner till källarna.

Vid flytt av förrådet under steg 1 och 3 kommer boende att få välja att göra antingen göra flytten på egen hand, alternativt om föreningen får utföra flytten via en flyttfirma. Det kommer även finnas en möjlighet att lämna eventuellt skräp för borttransport.

– Vad händer härnäst?
1. Föreningen kommer att hålla ett informationsmöte med möjlighet att ställa frågor eller funderingar eller komma med tankar och idéer.
2. En slutgiltig plan kommer att presenteras och alla boenden kommer att sökas för att lämna sitt medgivande eller nekande till denna plan.
3. Därefter så behöver föreningen skicka in en ansökan till Hyresnämnden. De boenden som då som har lämnat sitt nekande eller som ej har kunnat nås kommer att räknas som motpart till föreningen
4. Hyresnämnden kommer att kontakta alla boenden som är motparter och ge dom en möjlighet att yttra sig om varför dom motsäger sig.
5. Efter att alla yttranden har samlats in kommer Hyresnämnden att avgöra om förslaget får genomföras eller ej.
6. Styrelsen samlar in offerter för att genomföra renoveringen.
7. Renoveringen genomförs enligt beskrivning ovan.

This entry was posted in Föreningsinformation. Bookmark the permalink.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.